Takom 2123 Stratenwerth 16t Strabokran 1944/45 + Vidalwagen V2

69,50

Op voorraad

Beschrijving

Takom 2123 Stratenwerth 16t Strabokran 1944/45 production + Vidalwagen V2

Schaal 1/35

Takom no. 2123